Enkehusparken m.fl.

Enkehusparken m.fl.

Hösten 2018 nyinvigdes Enkehusparken i Vasastaden efter två års omdaning. Det visade sig då att Stockholms stad hade förstört den 140-åriga parken– som har högsta kulturvärde. Nedhuggna var 25 gamla, välväxt lövträd och en del av parken hade fått en konstgräsmatta. Flera omotiverade stödmurar slår sönder kontinuiteten på parkområdet. Norrmalms hembygdsförenings ordförande har skrivit om Enkehusparkens förestörelse i SvD.

Enkehusparken efter ingreppet. Foto: Ulla-Britt Edegren


Vasaparken och Observatorielunden är redan delvis förstörda. Staden lägger lekplatser och andra aktiviteter läggs i parkerna i stället för att ge dem utrymme i de nya stadsdelarna i innerstadens krans. Staden fortsätter kontinuerligt minskningen av våra parker som rofylld natur och grönska med hårdhänt ”upprustning” där grusgångar hårdgörs, Vasaparken ska få en ny omotiverad entré mm.

I Observatorielunden har fina grusgångar hårdgjorts med ”ihop-limmad” vass småsten/grovgrus. Det är obehagligt att gå på och sliter skor. Platsen vid Café Himlavalvet är stenlagd, ett långvarigt dyrt jobb i onödan.

I Hagaparken har man flisat nedhuggna träd och lägger flisen på grusgångarna. Det håller ogräset borta lika bra som asfalt mm, känns naturligt i naturmiljön och kostar inte mycket då man slipper forsla bort träden. I Observatorielunden sågar man ner trän, inte bara almsjuka.

Flisbelagd gång. Foto: Ulf Johannisson

Du kan stötta parkförsvaret på Norrmalm och i Vasastaden genom att vara medlem i Norrmalms Hembygdsförening. Vi bevakar utvecklingen och är dessutom remissinstans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *