Riva hus med färg och bygga högt och grått i stället

Riva hus med färg och bygga högt och grått i stället

Passagen-huset Hästen 21 korsningen Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan. Pembroke vill ersätta den fina tegelfärgade byggnaden med ett högt och grått hus. Staden godkände rivningen av Passagen och Länsstyrelsen sade som så ofta ok. Men Svenska Byggnadsvårdsföreningen har överklagat. Nedan t v Passagen och bakom den nya Mästerhuset. Och t h närbild av det.

Foto: Ulf Johannisson

Sedan 2011 har hela Mäster Samuelsgatan fr Norrlandsgatan till Regeringsg. systematiskt byggts på och gråfärgats hus för hus. Till vänster Salénhusen 2008 som blev Mood-galleria 2011.

Nedan, granne med Sheraton vid Tegelbacken, Snäckan 8. Mark- och miljödomstolen godkände planen. Samfundet S:t Erk har överklagat: ”Det befintliga huset är medvetet arkitektoniskt anpassat till omgivande värdefull bebyggelse, Sheraton Centralpalatset och Konstakademien.”

Foto: Ulf Johannisson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *