Förslag: 	Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!

Förslag: Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!

På en överbyggnad av spåren vid Centralen planerar Staden och Jernhusen en helt kommersiell stadsdel med väntrum, kommersiella lokaler och kontor, men inga bostäder – en stadsdel som dör på kvällarna. Utmed stationen och i mötet med Riddarfjärden planeras en utbredd låg byggnad. Norr om Klarabergsgatan kräver ekonomin därför höga byggnadsklossar, främmande för Stockholm.

Vi har en annan lösning – en kvartersstad med grönska på gator och innergårdar. Ovanpå gatuplanets väntrum och butiker ligger en kontorsvåning samt fyra plan med bostäder. Spåren nås direkt via många entréer och butiksingångar i gatunätet och från Vasagatans nivå.

Den stora skillnaden är att detta blir en levande stadsdel med bostäder, en kvartersstad med byggnadshöjder som följer innerstadens historiska mönster och därmed följer det gamla Klara som revs kring Centralen. 

Förslaget har sållats bort i den mångåriga processen utan samråd. Vi menar att det måste tas upp igen i den fortsatta processen. Att bygga en levande stad måste väga tungt och bidra till att öppna alla sinnen för alternativa synsätt!

Norrmalms Hembygdsförening skickade 2021-09-27 detta förslag samt krav på översiktlig planering som värnar riksintresset och samråd, arkitektur och stadsplanering tidigt i detta och andra projekt. Flera hembygdsföreningar i innerstaden stödjer förslaget och kraven.

Ulf Johannisson
Civilekonom HHS
Ordförande i Normalms Hembygdsförening

Svante Forsström
Arkitekt SAR/MSA
Svante Forsström Arkitekter AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *