Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan

Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan

230331 Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan

Staden föreslår att Läkarhuset vid Odenplan rivs och ersätts av en ännu högre byggnad med kontor, handel och hotell. Det blir glasigt och främmande i en omgivning med vacker traditionell arkitektur och med högskoleområdet strax intill.

Här finns ärendet https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2020-08002

Bifogar Norrmalms hembygdsförenings samrådsskrivelse. I sista stycket finns ”Vårt förslag för Spelbomskan 9 och 12…”.

Skicka en egen skrivelse till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se senast 4 april. Du kan skriva vad du tycker direkt i mailtexten eller skriva att du instämmer i Norrmalms hembygdsförenings samrådsyttrande. Ange Diarienr 2020-08002 och Projektnamn Spelbomskan 9 m.fl.

Bästa hälsningar Ulf Johannisson, ordförande i Norrmalms hembygdsförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *