Bli medlem

Välkommen att vara med i vår gemenskap! Vi tycker att det är både roligt och intressant att lära oss mer om Norrmalm och att verka för bevarande och utveckling av stadsdelens karaktär och kvalitéer. På den här hemsidan kan du se vad vi håller på med under flikarna Stadsbyggnad och Aktiviteter.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr på PG 490 15 22 – 5 för år 2020. OBS Ange namn. Meddela kassören Ola Kjellberg att avgiften är betald: ola_kjellberg@hotmail.com