Bli medlem

 

Välkommen att vara med i vår gemenskap! Vi tycker att det är både roligt och intressant att lära oss mer om Norrmalm och att verka för bevarande och utveckling av stadsdelens karaktär och kvalitéer. På den här hemsidan kan du se vad vi håller på med under flikarna Vårt Vasastan och Vårt Norrmalm, samt under Stadsbyggnad och Aktiviteter.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr på PG 490 15 22 – 5 för år 2022. OBS Ange namn. Meddela kassören Margita Jacobsson att avgiften är betald:  margita@pharmaxy.se