Planärenden m.m. i Stockholm

Pågående planarbete

https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/sok-via-karta zooma in och klicka på = planfråga i vänstra spalten. Då får du upp ärende nr. Klicka på Läs mer, så får du fram alla dokument under rubriken Planprocessen i mitt-spalten.

https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/sok-via-formular och välj Stadsdel i vänstra spalten och klicka på Sök. Då får du upp en lista på alla planärenden i stadsdelen. Man kan få gissa på ett par stycken för att hitta rätt.

Bygglov

http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/

Översiktligt om planer mm i en viss stadsdel

https://vaxer.stockholm/omraden och klicka på stadsdelar och stadsdelsområden
t ex Norrmalm https://vaxer.stockholm/omraden/norrmalms-stadsdelsomrade/

Exploatering, markanvisningar

Sammanträden protokoll http://insynsverige.se/stockholm-exploatering med sammanträden, dagordningar och protokoll per sammanträde. Där kan man se ärendena.

Stadsbyggnadsnämnden

Ledamöter med e-postadresser och telefon till alla: https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1068

Exploateringsnämnden

Ledamöter med e-postadresser och telefon till alla: https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1037