Vacker, trivsam stad för alla och envar

Vacker, trivsam stad för alla och envar

Om oss

Norrmalms hembygdsförening verkar i stadsdelarna Norrmalm och Vasastaden. Styrelsen består av Ulf Johannisson ordförande, Margita Jacobsson kassör, Owe Wetterberg aktiviteter, Britt Synnerholm medlemsansvarig, Peter Baeling sekreterare, Erik Mjöberg stadsbyggnad.

I Vasastaden finns det mesta kvar av den gamla Stenstaden men naggas av förtätningen. Den södra delen av Norrmalm består till stor del av det som har byggts efter Klara-rivningarna, citysaneringen. Norrmalm är en del av riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, vars blandning av bostäder, kontor, handel, näringsställen och parker gör staden levande och främjar det sociala livet. Kvartersstrukturen ger oss gårdar för det privata livet. Förra sekelskiftets arkitektur med måttfull skala, vackra varierade jordfärger och dekorationer skänker skönhet och trivsel. Vi verkar för att byggande och renovering ska knyta an till dessa värden – utveckling i harmoni med tradition. Se de senaste inläggen om Stadsbyggnad nedan samt under fliken Stadsbyggnad. Andra, intressanta inlägg finner du på sidorna Vårt Vasastan och Vårt Norrmalm.

Våra aktiviteter ger deltagare insikt i stadens historia och nutid, både i byggnader och vandringar, trevligt och intressant, se fliken Aktiviteter.

Föreningen är medlem i Länsförbundet https://www.hembygd.se/stockholm och samarbetar med t ex Ekoparken http://ekoparken.org/ , Haga-Brunnsvikens Vänner https://haga-brunnsviken.org/ , nätverket Ny Grön Stad http://nygronstad.se/ , Birkagården och Sensus.

Namnet Norrmalm förekommer redan 1288. 1602 – 1635 var Norrmalm en stad, Norra Förstaden, med borgmästare, magistrat och sigill. Sigillet får pryda hemsidan och våra dokument.

 

Stadsbyggnad – de senaste inläggen

Under fliken Stadsbyggnad finns information om ett urval av aktuella byggen m.m. på Norrmalm och i Vasastaden, här nedan de senaste inläggen. Vi bevakar utvecklingen, agerar i planärenden och är dessutom remissinstans. Kontakta oss om du vill vara med och engagera dig, mycket eller litet, i något av projekten.

Beskrivning av hur du enkelt kan hitta information om alla pågående planärenden per stadsdel i Stockholm finns här.

Norrmalms samrådssvar om Silverskopan (rivning av kvarteret i Södra Sabbatsbergsparken)

Rivning av kvarteret Silverskopan (144 lägenheter byggda runt 1980) strider mot Stockholms stads Miljöprogram 2030. I planbeskrivningen för kvarteret (61 sidor) nämns inte begreppet hållbarhet....
Läs mer "Norrmalms samrådssvar om Silverskopan (rivning av kvarteret i Södra Sabbatsbergsparken)"

Bygg en vackrare stad – Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan

230331 Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan Staden föreslår att Läkarhuset vid Odenplan rivs och ersätts av en ännu högre byggnad med kontor, handel och...
Läs mer "Bygg en vackrare stad – Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan"

Förslag: Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!

På en överbyggnad av spåren vid Centralen planeras en helt kommersiell stadsdel med kommersiella lokaler och kontor samt hotell och väntrum, men inga bostäder –...
Läs mer "Förslag: Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!"

Norrmalms hembygdsförening ger starkt kritiskt svar på Stadens förslag till Program för City

Förslaget värnar inte den gamla stenstadens arkitektur. I samrådshandlingens vägledningar för det moderna city framhålls Sergels torg och Hötorgscity som värdekärnor i riksintresset Stockholms innerstad...
Läs mer "Norrmalms hembygdsförening ger starkt kritiskt svar på Stadens förslag till Program för City"

Norrmalms hembygdsförening underkänner Stockholms stads Byggnadsordning

Våra synpunkter skickades den 16 februari till stadens kommunstyrelse och stadsbyggnadsnämnd. Vi anser att Byggnadsordningen är undermålig som styrinstrument för bebyggelsens utveckling i staden. Föreningens...
Läs mer "Norrmalms hembygdsförening underkänner Stockholms stads Byggnadsordning"

Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm

På ett välbesökt seminarium 20-02-13 berättade tf ordföranden Ulf Johannisson om de senaste tolv årens förstörelse av kulturvärden, skönhet och trivsel i riksintresset Stockholms innerstad...
Läs mer "Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm"

Kontakt

Frågor, förslag, funderingar, tips om fula eller fina byggen, allt är välkommet!

Telefon, e-post

Ordförande Owe Wetterberg 0739603705 eller ordforande@norrmalmshembygdsforening.se 

Kassör Margita Jacobsson 0708 625490 eller kassor@norrmalmshembygdsforening.se

Brev

Britt Synnerholm, Robert Almströmsgatan 1, 113 36 Stockholm

 

eller här nedan:

 

  Styrelse

  Ordförande och stadsbyggnadsansvarig Ulf Johannisson ordforande@norrmalmshembygdsforening.se
  Sekreterare Peter Baeling sekreterare@norrmalmshembygdsforening.se
  Kassör Margita Jacobsson kassor@norrmalmshembygdsforening.se
  Medlemsansvarig Britt Synnerholm  brittsynnerholm@hotmail.com 
  Aktivitetsansvarig Owe Wetterberg owe.wetterberg@gmail.com
  Stadsbyggnad Erik Mjöberg erik@xml.se 

  Norrmalms hembygdsförenings sigill. Läs mer om detta under Om oss