Vacker, trivsam stad för alla och envar

Vacker, trivsam stad för alla och envar

Om oss

Vår hembygd Norrmalm ligger i huvudstadens centrum varifrån Sverige styrs. Norrmalm är en del av riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, vars blandning av bostäder, kontor, handel och näringsställen gör staden levande och främjar det sociala livet. Kvartersstrukturen ger oss gårdar för det privata livet. Förra sekelskiftets arkitektur med måttfull skala, vackra varierade jordfärger och dekorationer skänker skönhet och trivsel. Ett av våra mål är att byggande och renovering ska knyta an till dessa värden – utveckling i harmoni med tradition. Under fliken Stadsbyggnad presenteras aktuella byggprojekt mm som vi ser som särskilt viktigt att påverka. Kontakta ulfjohannisson@gmail.com om du vill följa eller arbeta med något av dem.

Ett annat mål är att sprida kunskap om Norrmalm. Att skaffa sig kunskap om staden är både roligt och en grund för att förstå vad som behöver vårt engagemang. Vi erbjuder aktiviteter som ger deltagare insikt i stadens historia och nutid, t ex besök hos institutioner mm och vandringar, gärna i samarbete med andra anordnare, se under Aktiviteter.
På länsförbundets hemsida kan du läsa tidningen Ledungen här https://filer.hembygd.se/stockholm/uploads/files/2021/03/02/Ledungen%201%202021%20web.pdf


Vi samarbetar med andra organisationer, t ex Ekoparken http://ekoparken.org/ , Haga-Brunnsvikens Vänner https://haga-brunnsviken.org/ , nätverket Ny Grön Stad http://nygronstad.se/ , Birkagården och Sensus.
Stadsbyggnadsnätverket ger dig aktualiteter inom byggande mm på Facebook https://www.facebook.com/Stadsbyggnadsnatverket/?ref=bookmarks och genom nyhetsbrev per mail skrivna av vår ordförande Ulf Johannisson. Kontakta ulfjohannisson1@gmail.com om du vill prova nyhetsbreven.

Norrmalms hembygdsförenings verksamhetsområde och ett stänk historia som förklarar sigillet

Vår verksamhet omfattar Norrmalms stadsdelsområde, en enhet i stadens indelning. Där ingår stadsdelarna Norrmalm (inklusive Blasieholmen) och Vasastan inklusive Sibirien, Birkastan och Röda Bergen. Gränsen mellan stadsdelarna Norrmalm och Vasastaden går längs Tegnérgatan. Den södra delen av Norrmalm med City består till stor del av det som byggdes efter Klara-rivningarna.

Namnet Norrmalm förekommer redan 1288. 1602 – 1635 var Norrmalm en egen stad, Norra Förstaden, med egen borgmästare och magistrat samt eget sigill. Vi låter Norra Förstadens sigill pryda våra dokument och vår hemsida.

Norrmalms hembygdsförening är medlem i Stockholms läns Hembygdsförbund inom Sveriges Hembygdsförbund.

Stadsbyggnad – de senaste inläggen

Under fliken Stadsbyggnad finns information om ett urval av aktuella byggen m.m. på Norrmalm och i Vasastaden, här nedan de senaste inläggen. Vi bevakar utvecklingen, agerar i planärenden och är dessutom remissinstans. Kontakta oss om du vill vara med och engagera dig, mycket eller litet, i något av projekten.

Beskrivning av hur du enkelt kan hitta information om alla pågående planärenden per stadsdel i Stockholm finns här.

Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm
På ett välbesökt seminarium 20-02-13 berättade tf ordföranden Ulf Johannisson om de senaste tolv årens förstörelse av kulturvärden, skönhet och trivsel i riksintresset Stockholms innerstad...
Läs mer "Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm"
Kgl Operan byggs om och ut
Projektet som har pågått 4 år går ut på samråd https://mitti.se/nyheter/planerna-operans-utbyggnad/?omrade=vasastan&view=app
Läs mer "Kgl Operan byggs om och ut"
Sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka ska fraktas ut från Blasieholmen.
En lastbil var tionde minut i flera år! Det skulle skada Blasieholmen och skärgårdstrafiken – troligen i onödan! I denna känsliga kulturmiljö har man redan...
Läs mer "Sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka ska fraktas ut från Blasieholmen."
Program för södra Sabbatsberg
Staden vill förändra hela stadsdelen. I ett Start PM anser man att den är osammanhängande, svårt att orientera sig i och har möjligheter att skapa...
Läs mer "Program för södra Sabbatsberg"
Ett projekt som riskerar allt
Hus på gården och påbyggnad i högklassig kulturmiljö vid Kungsträdgården hotar stora kulturvärden. Byggnaden ägs av Sankta Eugenia katolska församling och rymmer kyrka, församlingslokaler, kontor...
Läs mer "Ett projekt som riskerar allt"
Hus på gården ger omänsklig miljö
Innerstadens gårdar är små oaser i den täta staden. Barnen får en trygg plats för lek. Vuxna får en chans att lära känna människor i...
Läs mer "Hus på gården ger omänsklig miljö"

Kontakt

Frågor, förslag, funderingar, tips om fula eller fina byggen, allt är välkommet!

Telefon, e-post

Ordförande Ulf Johannisson 0703 961677 eller ulfjohannisson1@gmail.com

Sekreterare Margita Jacobsson 0708 625490 margita@pharmaxy.se eller norrmalmhembygd@gmail.com

Brev

Britt Synnerholm, Robert Almströmsgatan 1, 113 36 Stockholm

eller här nedan:

Styrelse

Ordförande och stadsbyggnadsansvarig Ulf Johannisson ulfjohannisson1@gmail.com
Kassör Ola Kjellberg   ola_kjellberg@hotmail.com 
Sekreterare Margita Jacobsson margita@pharmaxy.se
Medlemsansvarig Britt Synnerholm  brittsynnerholm@hotmail.com 
Programansvarig Owe Wetterberg owe.wetterberg@gmail.com
Ledamot Erik Mjöberg

Norrmalms hembygdsförenings sigill. Läs mer om detta under Om oss