Vacker, trivsam stad för alla och envar!

Vacker, trivsam stad för alla och envar!

Om oss

Vår hembygd finns i huvudstadens centrum varifrån hela Sverige styrs. Den är en del av riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården, vars blandning av bostäder, kontor, handel och näringsställen gör staden levande och främjar det sociala livet. Kvartersstrukturen ger oss gårdar för det privata livet. Arkitekturen med måttfull skala och vackra varierade jordfärger skänker skönhet och trivsel. Ett av våra mål är att byggande och renovering ska knyta an till dessa värden – utveckling i harmoni med tradition. Under fliken Stadsbyggnad presenteras aktuella byggprojekt som vi ser som särskilt viktiga att påverka i mån av tid. Kontakta styrelsen om du vill följa eller arbeta med något av dem.

Ett annat mål är att sprida kunskap om Norrmalm. Att skaffa sig kunskap om staden är både roligt och en grund för att förstå vad som behöver vårt engagemang. Vi erbjuder aktiviteter som ger deltagare insikt i stadens historia och nutid, t ex besök hos institutioner mm och vandringar, gärna i samarbete med andra anordnare, se under Aktiviteter.

Vi samarbetar med andra organisationer, t ex Stadsbyggnadsnätverket som ger ut nyhetsbrev om byggande mm och nätverket Ny Grön Stad. Kontakta vice ordförande Ulf Johannisson – ulfjohannisson1@gmail.com

Norrmalms hembygdsförenings verksamhetsområde och ett stänk historia som förklarar sigillet

Vår verksamhet omfattar Norrmalms stadsdelsområde, en enhet i stadens indelning. Där ingår stadsdelarna Norrmalm, Skeppsholmen och Vasastan inklusive Sibirien, Birkastan och Röda Bergen. Den södra delen av Norrmalm brukar även kallas Stockholm City som till största delen består av det som byggdes efter Klara-rivningarna. Gränsen mellan Norrmalm och Vasastaden går längs Tegnérgatan. Namnet Norrmalm förekommer redan 1288. 1602 – 1635 var Norrmalm en egen stad, Norra Förstaden med egen borgmästare och magistrat samt eget sigill. Vi låter Norra Förstadens sigill pryda våra dokument och vår hemsida.

Norrmalms hembygdsförening är medlem i Stockholms läns Hembygdsförbund inom Sveriges Hembygdsförbund.

Stadsbyggnad - de senaste inläggen

Under fliken Stadsbyggnad finns information om ett urval av aktuella byggen m.m. på Norrmalm, här nedan de senaste inläggen. Vi bevakar utvecklingen, agerar i planärenden och är dessutom remissinstans. Kontakta oss om du vill vara med och engagera dig, mycket eller litet, i något av projekten. Beskrivning av hur du enkelt kan hitta information om alla pågående planärenden per stadsdel i Stockholm finns här.
Program för södra Sabbatsberg
Staden vill förändra hela stadsdelen. I ett Start PM anser man att den är osammanhängande, svårt att orientera sig i och har möjligheter att skapa...
Läs mer "Program för södra Sabbatsberg"
Ett projekt som riskerar allt
Hus på gården och påbyggnad i högklassig kulturmiljö vid Kungsträdgården hotar stora kulturvärden. Byggnaden ägs av Sankta Eugenia katolska församling och rymmer kyrka, församlingslokaler, kontor...
Läs mer "Ett projekt som riskerar allt"
Hus på gården ger omänsklig miljö
Innerstadens gårdar är små oaser i den täta staden. Barnen får en trygg plats för lek. Vuxna får en chans att lära känna människor i...
Läs mer "Hus på gården ger omänsklig miljö"
Påbyggnader
Vid Kungsträdgården i hörnet Kungsträdgårdsgatan/Näckströmsgatan. Vasakronan vill bygga på 3 indragna våningar. Yt-effektiviteten ökas från 9-10 till 20-25 kvm/ person. Förlorat: Nedre delen av Drottninggatan...
Läs mer "Påbyggnader"
Enkehusparken m.fl.
Hösten 2018 nyinvigdes Enkehusparken i Vasastaden efter två års omdaning. Det visade sig då att Stockholms stad hade förstört den 140-åriga parken– som har högsta...
Läs mer "Enkehusparken m.fl."
Skolor
Svår skolbrist i Vasastan. Stockholmdirekt 190126 Två av stadsdelens kommunala skolor tvingas undervisa elever i paviljonger. Klart för utbyggnad av Vasa Real efter ny dom....
Läs mer "Skolor"

Kontakt

Frågor, förslag, funderingar, tips om fula eller fina byggen, allt är välkommet!

Via brev

c/o Henrik Scheutz
Björnsonsgatan 317
168 47 Bromma
Organisationsnr.: 802421-9696

Ring

Vice ordförande Ulf Johannisson
070 3961677
Måndag – fredag, 9:00-17:00

Via mail

norrmalmhembygd@gmail.com eller här nedan:

Styrelse

Ordförande Mats Wickman   mats.wickman@gmail.com 
Vice ordförande Ulf Johannisson   ulfjohannisson1@gmail.com
Kassör Ola Kjellberg   ola_kjellberg@hotmail.com 
Sekreterare Christopher Persson
Ledamot Britt Synnerholm   brittsynnerholm@hotmail.com 
Ledamot Henrik Scheutz   henrik.scheutz@yahoo.se 

Norrmalms hembygdsförenings sigill. Läs mer om detta under Om oss