Ska allt rivas?

Ska allt rivas?

På 60-talet revs en hel del byggnader och det märkliga var att de nya husen var indragna i förhållande till gatan. Varför?

Den tidens (tidigt 1960-tal) stadsplanerare ville bredda gatorna med hänsyn till den stora biltrafikökning som de förväntade. Tanken var att alla hus längs hela kvarteret skulle rivas. Här skulle ytterligare (i bildernas turordning), 5 på Västmannagatan, 2 på Observatoriegatan och 7 hus på Dalagatan rivas för de breddade gatorna.

Den här typen av planering var ett uttryck för en tidsanda, där husen från 1880-1920 saknade just de värden som har bidragit till och identifierar Stockholms malmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *