Stadsbyggnad

Här finns information om aktuella byggen m.m. på Norrmalm och i Vasastaden just nu, varav ett urval visas nedan. Du kan stötta försvaret av värdefull bebyggelse och parker genom att vara medlem i Norrmalms Hembygdsförening. Vi bevakar utvecklingen, agerar i planärenden och är dessutom remissinstans. Ulf Johannisson, numera ordförande, utformade skrivelser och förde talan i Mark- och Miljödomstolen för Hembygdsrörelsen mot förläggande av ett Nobel Center på Blasieholmen – vårt viktigaste agerande på senare tid. Tillsammans med andra organisationer och grannar lyckades vi stoppa bygget och rädda kulturmiljön, främst med hänsyn till riksintresset Stockholms innerstad och den unika hamnmiljön från 1800-talet.

Kontakta ulfjohannisson1@gmail.com om du vill vara med och engagera dig, mycket eller litet, i något av projekten.
Beskrivning av hur du enkelt kan hitta information om alla pågående planärenden per stadsdel i Stockholm finns här.


Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm
Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm

På ett välbesökt seminarium 20-02-13 berättade tf ordföranden Ulf Johannisson om de senaste tolv årens förstörelse av kulturvärden, skönhet och trivsel i riksintresset Stockholms innerstad …

Kgl Operan byggs om och ut
Kgl Operan byggs om och ut

Projektet som har pågått 4 år går ut på samråd https://mitti.se/nyheter/planerna-operans-utbyggnad/?omrade=vasastan&view=app

Sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka  ska fraktas ut från Blasieholmen.
Sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka ska fraktas ut från Blasieholmen.

En lastbil var tionde minut i flera år! Det skulle skada Blasieholmen och skärgårdstrafiken – troligen i onödan! I denna känsliga kulturmiljö har man redan huggit ner träd och tänker…

Program för södra Sabbatsberg
Program för södra Sabbatsberg

Staden vill förändra hela stadsdelen. I ett Start PM anser man att den är osammanhängande, svårt att orientera sig i och har möjligheter att skapa stadsmiljövärden. Programsamråd tros komma …

Ett projekt som riskerar allt
Ett projekt som riskerar allt

Hus på gården och påbyggnad i högklassig kulturmiljö vid Kungsträdgården hotar stora kulturvärden. Byggnaden ägs av Sankta Eugenia katolska församling och rymmer kyrka, församlingslokaler,…

Hus på gården ger omänsklig miljö
Hus på gården ger omänsklig miljö

Innerstadens gårdar är små oaser i den täta staden. Barnen får en trygg plats för lek. Vuxna får en chans att lära känna människor i sin närmaste omgivning, också i kontorskvarter. Man ka…

Påbyggnader
Påbyggnader

Bara ett par exempel bland de många som förstör innerstadens från början väl sammanhållna höjd, men 5-6-våningshus med kyrktornen med sin kulturhistoriska betydelse samt som avbrott och orie…

Enkehusparken m.fl.
Enkehusparken m.fl.

Hösten 2018 nyinvigdes Enkehusparken i Vasastaden efter två års omdaning. Det visade sig då att Stockholms stad hade förstört den 140-åriga parken– som har högsta kulturvärde. Nedhuggna va…

Skolor
Skolor

Svår skolbrist i Vasastan. Stockholmdirekt 190126 Två av stadsdelens kommunala skolor tvingas undervisa elever i paviljonger. Klart för utbyggnad av Vasa Real efter ny dom. Stockholmdirekt 190517 …

Riva hus med färg och bygga högt och grått i stället
Riva hus med färg och bygga högt och grått i stället

Passagen-huset Hästen 21 korsningen Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan. Pembroke vill ersätta den fina tegelfärgade byggnaden med ett högt och grått hus. Staden godkände rivningen av Passagen …

Fasadrenoveringar
Fasadrenoveringar

Många olyckliga fasadrenoveringar per år förstör hela stadsdelar på sikt. Stadsbyggnadskontoret släpper igenom färger som inte stämmer med riksintresset Stockholms innerstads färgskala. Uppl…

Stadsbiblioteket
Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket byggs inte ut Stockholmdirekt 190516. Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M): Det blir en ”stram renovering”. Kommentar: En anmärkningsvärt låg ambitionsnivå för ett byggnadsmi…

Västra City – Tegelbacken och kring Centralstationen
Västra City – Tegelbacken och kring Centralstationen

Beslut om att påbörja planarbete togs 2016: Centralstationen, del av Norrmalm 5:3 m.fl Dnr 2016 – 17154 – 54. ”ett större grepp över området tas där området norr om Klarabergsviadukten oc…

Stockholms översiktsplan – svag grund för projekten
Stockholms översiktsplan – svag grund för projekten

Översiktsplanen hittar du här. Mycket fina ord och bilder. När man tittar noga ser man att den är så allmänt formulerad att det går att göra det mesta.