Stadsbyggnad

 

I högra kolumnen ser du våra senaste inlägg om projekt vi engagerat oss i. Klicka här för att se alla inlägg. Du kan stötta försvaret av värdefull bebyggelse och parker genom att vara medlem i Norrmalms Hembygdsförening. Vi bevakar utvecklingen, agerar i planärenden och är dessutom remissinstans. Ulf Johannisson, numera ordförande, utformade skrivelser och förde talan i Mark- och Miljödomstolen för Hembygdsrörelsen mot förläggande av ett Nobel Center på Blasieholmen – vårt viktigaste agerande på senare tid. Tillsammans med andra organisationer och grannar lyckades vi stoppa bygget och rädda kulturmiljön, främst med hänsyn till riksintresset Stockholms innerstad och den unika hamnmiljön från 1800-talet.

Stadsbyggnadsnätverket ger dig aktualiteter inom byggande mm på Facebook https://www.facebook.com/Stadsbyggnadsnatverket/?ref=bookmarks och genom nyhetsbrev per mail från ulfjohannisson1@gmail.com . Ta också kontakt om du vill vara med och engagera dig, mycket eller litet, i något av projekten.
Beskrivning av hur du enkelt kan hitta information om alla pågående planärenden per stadsdel i Stockholm finns här.