Kontakt

Frågor, förslag, funderingar, tips om fula eller fina byggen, allt är välkommet!

Telefon, e-post

Tf ordförande Ulf Johannisson
070 3961677 måndag – fredag, 9:00-18:00. Mail: ulfjohannisson1@gmail.com eller norrmalmhembygd@gmail.com

Brev

c/o Henrik Scheutz
Björnsonsgatan 317
168 47 Bromma

eller här nedan:

Styrelse

Tf ordförande Ulf Johannisson   ulfjohannisson1@gmail.com
Kassör Ola Kjellberg   ola_kjellberg@hotmail.com 
Sekreterare Christopher Persson
Ledamot Britt Synnerholm   brittsynnerholm@hotmail.com 
Ledamot Henrik Scheutz   henrik.scheutz@yahoo.se 

Norrmalms hembygdsförenings sigill. Läs mer om detta under Om oss