Kontakt

Frågor, förslag, funderingar, tips om fula eller fina byggen, allt är välkommet!

Telefon, e-post

Ordförande Ulf Johannisson 0703 961677 eller ulfjohannisson1@gmail.com

Sekreterare Margita Jacobsson 0708 625490 margita@pharmaxy.se eller norrmalmhembygd@gmail.com

Brev

Britt Synnerholm, Robert Almströmsgatan 1, 113 36 Stockholm

eller här nedan:

Styrelse

Ordförande och stadsbyggnadsansvarig Ulf Johannisson ulfjohannisson1@gmail.com
Kassör Ola Kjellberg   ola_kjellberg@hotmail.com 
Sekreterare Margita Jacobsson margita@pharmaxy.se
Medlemsansvarig Britt Synnerholm  brittsynnerholm@hotmail.com 
Programansvarig Owe Wetterberg owe.wetterberg@gmail.com
Ledamot Erik Mjöberg

Norrmalms hembygdsförenings sigill. Läs mer om detta under Om oss