Författare: <span>Erik</span>

Ska allt rivas?

På 60-talet revs en hel del byggnader och det märkliga var att de nya husen var indragna i förhållande till gatan. Varför? Den tidens (tidigt 1960-tal) stadsplanerare ville bredda gatorna med hänsyn till den stora biltrafikökning som de förväntade. Tanken var att alla hus längs hela kvarteret skulle rivas. Här …