Kategori: <span>Stadsbyggnad</span>

Bygg en vackrare stad – Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan

230331 Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan Staden föreslår att Läkarhuset vid Odenplan rivs och ersätts av en ännu högre byggnad med kontor, handel och hotell. Det blir glasigt och främmande i en omgivning med vacker traditionell arkitektur och med högskoleområdet strax intill. Här finns ärendet https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2020-08002 Bifogar Norrmalms hembygdsförenings …

Förslag: Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!

På en överbyggnad av spåren vid Centralen planeras en helt kommersiell stadsdel med kommersiella lokaler och kontor samt hotell och väntrum, men inga bostäder – en stadsdel som dör på kvällarna. Norr om Klarabergsgatan planeras höga byggnadsklossar, främmande för Stockholms innerstad, ett riksintresse. Vi har en annan lösning – en …

Norrmalms hembygdsförening ger starkt kritiskt svar på Stadens förslag till Program för City

Förslaget värnar inte den gamla stenstadens arkitektur. I samrådshandlingens vägledningar för det moderna city framhålls Sergels torg och Hötorgscity som värdekärnor i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Men de värdekärnor i Klara som finns kvar och de som revs nämns inte, raderas ur historien. Men rivningen i Klara sågs snart …

Norrmalms hembygdsförening underkänner Stockholms stads Byggnadsordning

Våra synpunkter skickades den 16 februari till stadens kommunstyrelse och stadsbyggnadsnämnd. Vi anser att Byggnadsordningen är undermålig som styrinstrument för bebyggelsens utveckling i staden. Föreningens synpunkter fokuserar på innerstaden och Djurgården. Byggnadsordningen ansluter till stadens Översiktsplan där staden planerar för en stark befolkningsutveckling med 300 000 nya invånare på 20 …

Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm

På ett välbesökt seminarium 20-02-13 berättade tf ordföranden Ulf Johannisson om de senaste tolv årens förstörelse av kulturvärden, skönhet och trivsel i riksintresset Stockholms innerstad och hur värden i stället skulle kunna skapas. Varför sker inte det? Deltagarna fick inblick i hur stadsbyggnadssektorn fungerar i Stockholm, Sverige och internationellt. Ett …

Sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka ska fraktas ut från Blasieholmen.

En lastbil var tionde minut i flera år! Det skulle skada Blasieholmen och skärgårdstrafiken – troligen i onödan! I denna känsliga kulturmiljö har man redan huggit ner träd och tänker använda Tullhuset och magasinen för SL:s etablering under alla åren. Lösningen innebär stora utsläpp av koldioxid. Mark- och miljödomstolen avslog …

Ett projekt som riskerar allt

Hus på gården och påbyggnad i högklassig kulturmiljö vid Kungsträdgården hotar stora kulturvärden. Byggnaden ägs av Sankta Eugenia katolska församling och rymmer kyrka, församlingslokaler, kontor och prästbostäder. Församlingen har vuxit och vill bygga till. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 190214 att planarbete skulle påbörjas file:///C:/Users/User/Downloads/Tj%C3%A4nsteutl%C3%A5tande%20Start-PM_7384014_60_6%20(2).PDF Kan inte delar av verksamheten flyttas till annan …