Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm

Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm

På ett välbesökt seminarium 20-02-13 berättade tf ordföranden Ulf Johannisson om de senaste tolv årens förstörelse av kulturvärden, skönhet och trivsel i riksintresset Stockholms innerstad och hur värden i stället skulle kunna skapas. Varför sker inte det? Deltagarna fick inblick i hur stadsbyggnadssektorn fungerar i Stockholm, Sverige och internationellt.

Ett antal aktuella planförslag mm på Norrmalm inkl. Vasastan visades. Många deltagare valde att engagera sig i att påverka något av dem till det bättre för att värna och skapa trivsel och skönhet i vår hembygd. Mer om detta här:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *