Förslag: Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!

Förslag: Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!

På en överbyggnad av spåren vid Centralen planeras en helt kommersiell stadsdel med kommersiella lokaler och kontor samt hotell och väntrum, men inga bostäder – en stadsdel som dör på kvällarna. Norr om Klarabergsgatan planeras höga byggnadsklossar, främmande för Stockholms innerstad, ett riksintresse.

Vi har en annan lösning – en kvartersstad med grönska på gator och upphöjda innergårdar. Ovanpå gatuplanets väntrum, butiker och restauranger ligger två kontorsvåningar samt fyra-fem plan med bostäder med egna portar mot gatan.

En levande stadsdel

Den stora skillnaden är att detta blir en levande stadsdel med bostäder, en kvartersstad med byggnadshöjder och arkitektur i samklang med innerstadens historiska mönster och därmed följer det gamla Klara som revs kring Centralen.

Norrmalms Hembygdsförening skickade 2021-09-27 detta förslag samt krav på bättre översiktlig planering som verkligen värnar riksintresset och krav på samråd om arkitektur och stadsplanering tidigt i detta och andra projekt. Flera hembygdsföreningar i innerstaden stödde förslaget och kraven.

Var med och stöd kravet

Under första kvartalet 2023 planeras ett plansamråd. Då kommer det för första gången att vara möjligt att lämna formellt giltiga synpunkter på helheten. Det är viktigt att alla som kan tar vara på tillfället och stödjer kravet på en levande stad med ett stort inslag av bostäder!

Ulf Johannisson
Civilekonom HHS
Ordförande i Normalms Hembygdsförening

Svante Forsström
Arkitekt SAR/MSA
Svante Forsström Arkitekter AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *