Norrmalms hembygdsförening underkänner Stockholms stads Byggnadsordning

Norrmalms hembygdsförening underkänner Stockholms stads Byggnadsordning

Våra synpunkter skickades den 16 februari till stadens kommunstyrelse och stadsbyggnadsnämnd. Vi anser att Byggnadsordningen är undermålig som styrinstrument för bebyggelsens utveckling i staden. Föreningens synpunkter fokuserar på innerstaden och Djurgården.

Byggnadsordningen ansluter till stadens Översiktsplan där staden planerar för en stark befolkningsutveckling med 300 000 nya invånare på 20 år. Föreningen pekar på att sedan 2018 har utvecklingen vänt. Antalet invånare står stilla och därefter har Stockholms stad och hela Stockholmsregionen haft en nettoutflyttning.

Planeringen för den starka ökningen av antalet invånare har i innerstaden lett till att staden skapar konflikter genom att tränga in nya bostadsbyggnader i redan färdigbyggda kvarter.

Trots minskade krav på butiks- och arbetsplatsytor för företagen river staden i City fungerande och kulturmärkta byggnader för att öka kontorsytorna. Överbyggnaden av Centralstationen pekar på att utbyggnaden av kontor är så viktig att bostäder inte kan byggas. Resultatet blir ett anonymt område utanför kontorstid med hög brottlighet som följd som i andra delar av City.

Behåll det klassiskt vackra i Stockholm

I Byggnadsordningens vägledningar för utformning av ny bebyggelse i innerstaden gäller den intetsägande regeln: Samtida tolkning av platsens förutsättningar. Regeln lämnar öppet för byggnader av typen tillbyggnaden av Liljevalchs: En bunker.

Hembygdsföreningen vill lyfta fram värdet i Stenstadens klassiska bebyggelse: Varma jord- och växtfärger med fasader med dekorationer som ger liv och skönhet samt grönska i parker, gårdar mm, centrala värden i Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Detta bör styra ny bebyggelse. Det gäller alla mindre projekt som påbyggnader och byggande på innergårdar. Och stora projekt, där byggandet på överdäckningen vid Centralen utgör en unik möjlighet genom sin storlek.

Hembygdsföreningen avslutar därför med kravet att staden tar fram en ny byggnadsordning som skyddar och utvecklar värdena i innerstaden. Ladda ner och se vår skrivelse till staden NorrmalmsHembygdsföreningsKritikAvStockholmsStadsByggnadsordning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *