Sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka  ska fraktas ut från Blasieholmen.

Sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka ska fraktas ut från Blasieholmen.

En lastbil var tionde minut i flera år! Det skulle skada Blasieholmen och skärgårdstrafiken – troligen i onödan!

I denna känsliga kulturmiljö har man redan huggit ner träd och tänker använda Tullhuset och magasinen för SL:s etablering under alla åren. Lösningen innebär stora utsläpp av koldioxid. Mark- och miljödomstolen avslog för ett år sedan planen för Nobel Center på Blasieholmen p g a dennas unika värde som maritim miljö i ett halvt årtusende utan avbrott, och fortfarande i bruk för passagerartrafik – motiverar inte det någon djupare eftertanke?

En bättre lösning

Stockholms stad bör hävda Blasieholmens kulturvärden och sjötrafik med kraft och kräva att bortforslingen sker från annan plats, t ex från arbetstunneln vid Lodonviadukten eller, i den mån det inte är möjligt, sjövägen med moderna pråmar eller vägfärjor. En pråm lastar lika mycket som 100 lastbilar. Beslut om upphandling avseende bortforsling av sprängmassor samt uthyrning av Tullhuset och magasinen måste skjutas upp tills frågorna är utredda.

När staden planerade för Nobel Center Staden förpassade man mycket av sjötrafikens verksamhet från magasinen och Tullhuset. När NC-planen avslogs borde staden ha erbjudit sjötrafikens intressenter att hyra byggnaderna. I stället avser man nu att inom kort hyra ut dessa till SL! Det rimmar illa med domen och med att utveckling av sjötrafiken är en lösning på trafikinfarkten i City.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *