Förslag: Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!

På en överbyggnad av spåren vid Centralen planerar Staden och Jernhusen en helt kommersiell stadsdel med väntrum, kommersiella lokaler och kontor, men inga bostäder – en stadsdel som dör på kvällarna. Utmed stationen och i mötet med Riddarfjärden planeras en utbredd låg byggnad. Norr om Klarabergsgatan kräver ekonomin därför höga …

Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm

På ett välbesökt seminarium 20-02-13 berättade tf ordföranden Ulf Johannisson om de senaste tolv årens förstörelse av kulturvärden, skönhet och trivsel i riksintresset Stockholms innerstad och hur värden i stället skulle kunna skapas. Varför sker inte det? Deltagarna fick inblick i hur stadsbyggnadssektorn fungerar i Stockholm, Sverige och internationellt. Ett …

Sprängmassor från nya T-banetunneln till Nacka ska fraktas ut från Blasieholmen.

En lastbil var tionde minut i flera år! Det skulle skada Blasieholmen och skärgårdstrafiken – troligen i onödan! I denna känsliga kulturmiljö har man redan huggit ner träd och tänker använda Tullhuset och magasinen för SL:s etablering under alla åren. Lösningen innebär stora utsläpp av koldioxid. Mark- och miljödomstolen avslog …

Ett projekt som riskerar allt

Hus på gården och påbyggnad i högklassig kulturmiljö vid Kungsträdgården hotar stora kulturvärden. Byggnaden ägs av Sankta Eugenia katolska församling och rymmer kyrka, församlingslokaler, kontor och prästbostäder. Församlingen har vuxit och vill bygga till. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 190214 att planarbete skulle påbörjas file:///C:/Users/User/Downloads/Tj%C3%A4nsteutl%C3%A5tande%20Start-PM_7384014_60_6%20(2).PDF Kan inte delar av verksamheten flyttas till annan …

Påbyggnader

Bara ett par exempel bland de många som förstör innerstadens från början väl sammanhållna höjd, men 5-6-våningshus med kyrktornen med sin kulturhistoriska betydelse samt som avbrott och orienteringshjälp. Påbyggnaderna görs dessutom enligt den modernistiska tesen om att det nya ska vara tydligt urskiljbart från det gamla. En annan tes är …

Enkehusparken m.fl.

Hösten 2018 nyinvigdes Enkehusparken i Vasastaden efter två års omdaning. Det visade sig då att Stockholms stad hade förstört den 140-åriga parken– som har högsta kulturvärde. Nedhuggna var 25 gamla, välväxt lövträd och en del av parken hade fått en konstgräsmatta. Flera omotiverade stödmurar slår sönder kontinuiteten på parkområdet. Norrmalms …

Skolor

Svår skolbrist i Vasastan. Stockholmdirekt 190126 Två av stadsdelens kommunala skolor tvingas undervisa elever i paviljonger. Klart för utbyggnad av Vasa Real efter ny dom. Stockholmdirekt 190517 i mark-och miljödomstolen. Träd huggs ner för bygge på skolgården.