Författare: <span>norrmalmshem</span>

Magnifik Jugend-byggnad

Här är en vacker hotellbyggnad i Jugend-stil på Drottninggatan 77 (i backen). Byggnaden uppfördes 1905 och har en trevlig inglasad gård. Hotel Bentleys serverar där frukostbuffé till hotellgäster, men även till utomstående. Jugend var en stil som ville bryta med den klassicistiska stilen. Avvikande former för Jugend var t.ex. blomster …

Nu lyser Strindberg upp!

I slutet på förra veckan 45/2023 riktades belysningen på hela Strindbergs staty i Tegnérlunden och inte bara på knäna och neråt. Nu är hela den ståtliga kroppen samt huvudet belyst på kvällar och nätter. Statyn ser ut som en kroppsbyggare. Men Strindberg var ju inte särskilt ståtlig. Varför denna arnold …

Aktivitet: Kungliga nationalstadsparken – en unik mix av natur och kultur!

Norrmalms Hembygdsförening bjuder in till presentation Henrik Waldenström berättar om värden och hot i ett kungligt landskap runt knuten i Kungliga nationalstadsparken Den är huvudstadens gröna oas, från Solna och Ulriksdal i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. Här finns vackra byggnader, gammelskog, öppna marker och stränder. Henrik som …

Skönhet på Torsgatan

Den 11 oktober visade Castellum sina kontorslokaler för hembygdsföreningen i den vackra gasverksbyggnaden på Torsgatan 22-30. Jugend-stilens skönhet Restaureringen av de nedgångna lokalerna hade gjorts i modern tappning med mycket vitt. (Det som gäller för kontor idag. Hembygdsföreningen ser gärna varma färger och träfärger på panelerna.) Byggnaden var ursprungligen ett …

Bygg en vackrare stad – Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan

230331 Norrmalms hf samrådssvar om Läkarhuset Odenplan Staden föreslår att Läkarhuset vid Odenplan rivs och ersätts av en ännu högre byggnad med kontor, handel och hotell. Det blir glasigt och främmande i en omgivning med vacker traditionell arkitektur och med högskoleområdet strax intill. Här finns ärendet https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2020-08002 Bifogar Norrmalms hembygdsförenings …

Förslag: Bygg Centralstaden i harmoni med gamla Klara!

På en överbyggnad av spåren vid Centralen planeras en helt kommersiell stadsdel med kommersiella lokaler och kontor samt hotell och väntrum, men inga bostäder – en stadsdel som dör på kvällarna. Norr om Klarabergsgatan planeras höga byggnadsklossar, främmande för Stockholms innerstad, ett riksintresse. Vi har en annan lösning – en …

Norrmalms hembygdsförening ger starkt kritiskt svar på Stadens förslag till Program för City

Förslaget värnar inte den gamla stenstadens arkitektur. I samrådshandlingens vägledningar för det moderna city framhålls Sergels torg och Hötorgscity som värdekärnor i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Men de värdekärnor i Klara som finns kvar och de som revs nämns inte, raderas ur historien. Men rivningen i Klara sågs snart …

Norrmalms hembygdsförening underkänner Stockholms stads Byggnadsordning

Våra synpunkter skickades den 16 februari till stadens kommunstyrelse och stadsbyggnadsnämnd. Vi anser att Byggnadsordningen är undermålig som styrinstrument för bebyggelsens utveckling i staden. Föreningens synpunkter fokuserar på innerstaden och Djurgården. Byggnadsordningen ansluter till stadens Översiktsplan där staden planerar för en stark befolkningsutveckling med 300 000 nya invånare på 20 …

Brett engagemang för kulturmiljön på Norrmalm

På ett välbesökt seminarium 20-02-13 berättade tf ordföranden Ulf Johannisson om de senaste tolv årens förstörelse av kulturvärden, skönhet och trivsel i riksintresset Stockholms innerstad och hur värden i stället skulle kunna skapas. Varför sker inte det? Deltagarna fick inblick i hur stadsbyggnadssektorn fungerar i Stockholm, Sverige och internationellt. Ett …