Program för södra Sabbatsberg

Program för södra Sabbatsberg

Staden vill förändra hela stadsdelen. I ett Start PM anser man att den är osammanhängande, svårt att orientera sig i och har möjligheter att skapa stadsmiljövärden. Programsamråd tros komma att ske våren 2020.

Vi välkomnar helhetsgrepp på områden i stället för att godkänna ett hus i taget vilket ofta leder till sönderstyckade stadsrum. Det gäller bara att man då bevarar minnen och fina byggnader. Det talas om att riva delar av sjukhuset och där bygga kvartersstad med bostäder. Då vill vi se arkitektur i harmoni med gamla Vasastaden. Man vill bygga ny sjukhusbyggnad i söder mot Dalagatan och där förespråkar vi liknande arkitektur som det vackra 1920-tals-klassicistiska huset i korsningen Tegnérgatan/Dalagatan (bilden t v). Enligt Start-PM vill man skapa stråk igenom stadsdelen för att förbättra kommunikation och orienterbarhet. I form av parkstråk skulle det kunna göra stadsdelen mycket fin, medan de stora höjdskillnaderna omöjliggör biltrafik i flera riktningar.

Två höga grå hus har byggts i södra Sabbatsberg. De bryter hårt i höjdskala och färg mot riksintresset Stockholms innerstads karakteristiska måttliga skala och gula och röda jordfärgstoner i Vasastan. Låt nya hus i det kommande projektet få samma stil som de gamla husen!

2 kommentarer

 1. Kerstin Westerlund

  Planerna skrämmer. Det befintliga institutionsområdet har fortfarande karaktär av park och promenadområde. De två kvarter som redan fogats in visar hur luftighet och grönska försvinner när befintliga kvarter ersätts av massiva bostadskvarter.

  Det sätt på vilket dessa fogats in i befintligt gatunät är definitivt oacceptabelt eftersom de bryter utblicken från och förmörkar Observatoriegatan på ett ostockhjolmskt sätt. Något liknande får absolut inte upprepas..

  Är planen på att återuppföra sjukhuset söder om det befintliga sjukhuset altså avskriven?

  1. norrmalmshem

   Hej Kerstin, ursäkta att svar dröjt pga för mycket arbete i föreningen. Förslaget till program för Sabbatsberg togs tillbaka. Regionen vill bestämma ev byggen efterhand. Jag har inte sett något som är på gång. Allt gott /Ulf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *