Ett projekt som riskerar allt

Ett projekt som riskerar allt

Hus på gården och påbyggnad i högklassig kulturmiljö vid Kungsträdgården hotar stora kulturvärden. Byggnaden ägs av Sankta Eugenia katolska församling och rymmer kyrka, församlingslokaler, kontor och prästbostäder. Församlingen har vuxit och vill bygga till. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 190214 att planarbete skulle påbörjas file:///C:/Users/User/Downloads/Tj%C3%A4nsteutl%C3%A5tande%20Start-PM_7384014_60_6%20(2).PDF Kan inte delar av verksamheten flyttas till annan plats, t ex bostäder åt präster?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *