Enkehusparken m.fl.

Hösten 2018 nyinvigdes Enkehusparken i Vasastaden efter två års omdaning. Det visade sig då att Stockholms stad hade förstört den 140-åriga parken– som har högsta kulturvärde. Nedhuggna var 25 gamla, välväxt lövträd och en del av parken hade fått en konstgräsmatta. Flera omotiverade stödmurar slår sönder kontinuiteten på parkområdet. Norrmalms …

Skolor

Svår skolbrist i Vasastan. Stockholmdirekt 190126 Två av stadsdelens kommunala skolor tvingas undervisa elever i paviljonger. Klart för utbyggnad av Vasa Real efter ny dom. Stockholmdirekt 190517 i mark-och miljödomstolen. Träd huggs ner för bygge på skolgården.

Riva hus med färg och bygga högt och grått i stället

Passagen-huset Hästen 21 korsningen Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan. Pembroke vill ersätta den fina tegelfärgade byggnaden med ett högt och grått hus. Staden godkände rivningen av Passagen och Länsstyrelsen sade som så ofta ok. Men Svenska Byggnadsvårdsföreningen har överklagat. Nedan t v Passagen och bakom den nya Mästerhuset. Och t h närbild av …

Fasadrenoveringar

Många olyckliga fasadrenoveringar per år förstör hela stadsdelar på sikt. Stadsbyggnadskontoret släpper igenom färger som inte stämmer med riksintresset Stockholms innerstads färgskala. Upplandsgatan norrut från Observatoriegatan har underbara färger, men så målades ett hörnhus vitt, se första bilden nedan! Vi fick en hel rad vitmålningar i området sommaren 2016. Andra …

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket byggs inte ut Stockholmdirekt 190516. Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M): Det blir en ”stram renovering”. Kommentar: En anmärkningsvärt låg ambitionsnivå för ett byggnadsminne som dessutom är vår internationellt mest uppmärksammade byggnad. I stället för att hyra ut ett av annexen kunde man låta biblioteket ta över de s k basarerna …

Västra City – Tegelbacken och kring Centralstationen

Beslut om att påbörja planarbete togs 2016: Centralstationen, del av Norrmalm 5:3 m.fl Dnr 2016 – 17154 – 54. ”ett större grepp över området tas där området norr om Klarabergsviadukten och området kring centralstation kan utvecklas i samklang. Sedan finns inte fler dokument på Insyn. Jernhusen undersöker överdäckning av spårområdet …