Fasadrenoveringar

Många olyckliga fasadrenoveringar per år förstör hela stadsdelar på sikt. Stadsbyggnadskontoret släpper igenom färger som inte stämmer med riksintresset Stockholms innerstads färgskala. Upplandsgatan norrut från Observatoriegatan har underbara färger, men så målades ett hörnhus vitt, se första bilden nedan! Vi fick en hel rad vitmålningar i området sommaren 2016. Andra …

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket byggs inte ut Stockholmdirekt 190516. Fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M): Det blir en ”stram renovering”. Kommentar: En anmärkningsvärt låg ambitionsnivå för ett byggnadsminne som dessutom är vår internationellt mest uppmärksammade byggnad. I stället för att hyra ut ett av annexen kunde man låta biblioteket ta över de s k basarerna …

Västra City – Tegelbacken och kring Centralstationen

Beslut om att påbörja planarbete togs 2016: Centralstationen, del av Norrmalm 5:3 m.fl Dnr 2016 – 17154 – 54. ”ett större grepp över området tas där området norr om Klarabergsviadukten och området kring centralstation kan utvecklas i samklang. Sedan finns inte fler dokument på Insyn. Jernhusen undersöker överdäckning av spårområdet …